Skip to main content

Full text of "School opdracht over De Brassers"

See other formats


BRASSEttS 

DE GHOTE VERGSSOifMG het two van Hztnont Er heerst al zo'n 2 jaar tu- 
mult in het dorp,ie Haiiont in 
Belgie,dat vlak onder Eindho- 
ven ligt «n ?000 inwoners telt.l 
Het katholieke bolwerk van Ha- 
raont is de St.Laurentiuskerk 
die de bevolking al maar her- 
innert aan die "onjcure eleraen- 
ten'Mie alti ( id maar in het dorpl 
rondhans:en en zelfs hun naam op| 
de St.Laurentius hebben ge- 
kalktiDE BRASSEttS. 
Zander Marc P.en broert.le, drura-| 
mer Erik, bassist Marc ti.,'p;ita- 
rist Willy en synthesizers-Delerl 
Ben worden sinds geruime ti,id 
gezien als het tuis van Hamont. peq ret 9 l «3 Marc H.:Alleen al het feit dat 
,ie in een band zit,vormt een 
bedreipine: voor de mensen hier. 
Dat hoort niet,het is abnor- 
mal, net past on ?een enkele 
manier in het enift ,iuiste pa- 
troon van braaf leren»werken 
en doodKsan.'Uj hebben df 
nooit aan raee will^i 'I "" 
was VTOagat b! zo,rasar b0»8 
hadden we no* K*«n alternni l " r - 
Toen de punk onkwanv i n» sr MBj 
wereld voor ons open.Ue *»*»rste 
punk^roepen die we risen, war<-n 
the Clasn en tb« Damned, op 
Jazz Bilzen.In a~e s-oepen h<*r-| 
kenden we lets van onszelf: Het 
afzetten te^en bevoo^dinp;, te- 
g-en de leepte in het leven, 
bruisend van ener^ie.Dat was 
iets dat ons voor het lev-n 

he- i nvl oad ^"- 'ft. 

Lan^znni I < a er ' oan •< 

1. 1 e I ne fcicene i n Hamoi 

ontst; BAT nunk,dat dttd 
deur dicht voor de merv^n. tferst lieten ze ons «?ewoon 
links listen en spraken schande| 
over ons,!"aar toen beponnen we 
echte asiressieve reakties te 
krijgen.Als ,ie in een kroep 
kwaa dan sine; dat echt zo van: 
die moeten eens een flinke af- 
rammeliner hebben. 
Oak werden er steeds meer ak- 
ties begonnen door officiele 
instts.ties,zoals de K.W.ii. 
(Katholieke Workers Bond).Zi,i 
stuurden brieven naar mensen 
toe die met ons omp;in^en,zodat 
we eigenlijk totaal werden 
geisoleerd. h: RuJiet 
In die ti.id zi,in ook de Bras- 
sers ontstaan.We konden hele- 
maal ge>en instrument bespelen, 
maar we moesten onze srevoelens 
ersens in kwijt.Punk ieerde 
ons dat je dan pewonn zelf maar| 
ieta moet becinnen. 
De araaBera zinr-n in het ff«- 

derlands,"t I I §▼•! i D het 

Vlasms. 

Marc P.: Ik zinp? ook ?cn ; 

number:, in het engels,het ne- 
derlands is immers seen must. 
Je kweekt er ook zn °- auw e«n 
verkeei I beeld mee,het is te 
^eassocif' Pd ,n *t kleinkunst. 
n over het n en zirjn de 
te'-rsten toch niet te versta^n, 
dus zin<r je m^er om het srevoel 
d *m om de 'voor ,,o n. 
Op net nodium een sfeervolle 
Terlicl •-, en onheil Snellen- 
dc rP "pr.7prN n a« 

^. ■ e mrs,e«r p ' che 

Marc ti:Mensen noemen ons den- 
ressief ,vanwere die somber^, 
dreisende sfeer,en'dat vinden 
ze modi>us»Maar die sf>cr 
geeft Ke^'oon wfcr -at we voel- 
'■r.eri we voelen ler- 

drukt , gekcmtroler 
"De centrale conwutT verza- 
aelt Elevens, ">n kontroleert 
mil.ioenen l^v^ns" 

CKpntrole) 9,mOtie 1p ook erpfn "' midden- 

weg,aldus Ifllly.of de rrmnsen 
lopen de zaal ult,of ze voel- 
en zich aansresnroken en leven 
zich uit.We hebben dan ook 
Seen binding meer met de punk- 
miziek van '77.W1 d vinden 
smotie belan^rijker dan muziekJ iA^e/ej<i m^Qekvy^K 2 janr geledea werd er een 
single uitKebracht in eip;en 
beheer,"fin toen was er niets 
mepr/fwi;jfels/????/".Zonder 
eniire nromotie werden van het 
piastre een dikke 1200 exem- 
T'laren verkocht.Enkele maanden 
sreleden verscheen er de"Levend' 
TTi^t verscheidene live opoames 
van begin* 80 tot eind'ST.De 
geluidskwaliteit is minder, 
maar de spanning en emotie 
straal t ervan af» 
^n nu is er dan een nieuwe 12' 
ep met 4 nuramers"They wanteu 
us away/Sick in your mind/ 
I heard the scream bef ore/He- - 
— /"op Kremlin recordsmen 
rlatenlahel in "Eindhoven pe- 
vestipd.De nuramers zi^n gtlle 
vier en^elstalig.Dit is dui- 
deli.ik een toeval omdat ze ze- 
ker doorman mi°t nederlands- 
talip-e teksten. 
Inmiddels zi,1n. we twee en em 
half .iaar verder.De Kwiet is 
al meerdpre malen bedreist met 
sluit 5 bloeit als nooit 
te voren.Jir is een nieuw"ge- 

nd".1eue;dcafe bijgekdiaea^op- 
s;ezet door frisse .ionsreren ter 
bestri.idim? van de Kwiet. Een 
mooi g ■ *n "en flinke sub- 
sidie wares bun b^loni' 

assers hebben zicb ont- 
1 keld van e^n roTineli* ounk- 
|a tot pen Liadrukwekkeii&e 
band . ■;ekoi^s-^ (orVef?) ten,o-' »s, tours door 

1 gle en I'-ederland jintervi-- 
set iiilvpT'sum o disc-.iockys as 
een t.v.optreden/interview bi.i 
BGTV tonen aan dat dp Brassers 
meer zi .in dan weer zo'n nop- 

tepjje.We zullen duideli.ik" 
nog meer van ze horen,als ze 
er voorti.ids niet onderdoor 
aaaa« 
A it doesn't come t uKtW 
v|cvxia nudvi sjovife pocni 

I feeL rtiudi oUei 

'cause v/Qu'ke. Si4 ih M^R min<\ 
MtK In xjour prUnJ V